Turn your device to visualize this web

Arts i lletres

direcció escènica MOISÈS MAICAS coreografia CESC GELABERT

Gràcia
7 a 12/11

recital de XAVIER SABATA i DANI ESPASA
orquestra VESPRES D’ARNADÍ

Montjuïc
22/12

col·laboradors de La Kompanyia Lliure

mitjans patrocinadors

entitat concertada amb

Custom Search 2