Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

Administracions

ajuntament de barcelona
L’Ajuntament és el govern de la ciutat de Barcelona. Representat en la persona de la Il·lustríssima senyora Berta Sureda, Comissionada de Cultura del Consell Municipal, és una de les quatre institucions públiques que sustenten el Teatre lliure.

generalitat de catalunya
La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya. Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s'exerceixen d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució. Com a institució que sustenta el Teatre Lliure, està representada en la persona del senyor Pau Villòria, Secretari General de Cultura.

ministerio de educación, cultura y deporte
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte és el màxim òrgan de govern de l’Estat espanyol en matèria de Cultura. Per la seva aportació institucional al Teatre Lliure, està representat en la figura de la Directora General de l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música - INAEM, la senyora Montserrat Iglesias.

diputació de barcelona
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar de la ciutadania del seu àmbit territorial, prestant serveis i en cooperació amb els ajuntaments. Com a institució que sustenta el Teatre Lliure, està representada en la persona de l’Il·lustríssim senyor Joan Josep Puigcorbé, Diputat Delegat de Cultura.
 

col·laboradors de La Kompanyia Lliure

mitjans patrocinadors

entitat concertada amb

Custom Search 2